Contact

Full name: Tổng Công Ty May 10
Phone: (024) 0919636628, Hotline 1900636628
Country: Vietnam
Address: 765A Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Q. Long Biên
Email: ctmay10@garco10.com.vn
Website: www.may10.vn. www.garco10.com.vn