Introduce

Formation and development

MAY 10 ĐẲNG CẤP LUÔN ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH Tổng công ty May 10 là doanh nghiệp luôn đứng trong Top đầu của ngành dệt may Việt Nam. Hơn 70 năm xây dựng và phát triển, các sản phẩm thời trang...

See more