Latest product

Most viewed products

Introduce

Formation and development

1979 Công ty có tên là Xí nghiệp May Bắc Thái, được thành lập ngày 22/11/1979 theo Quyết định số 488/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc Thái 2003 Công ty chính thức trở thành Công ty Cổ phần May xuất khẩu Thái Nguyên, với vốn...

See more